Sobre AVAMET > Associació / Asociación

Socis?

<< < (12/12)

borinot:
Jo es que li estic pegant voltes al assumpte dels continguts. Per un costat està la raó de crear una associació que servixca com a targeta de presentació i representació de cara a la relació amb altres orges i estaments, ahí no veig cap problema i veig que l'associació tindria el seu paper encara que per part de la gent es ara el treball de raonar en qui i en quins assuptes en concret podriem utilitzar eixa "representació".

Pel altre costat está la llavor com "centre i aglutinant" d'informació dels aficionats del país, pero ara per ara eixa informació, eixes dades està repartida dins de una serie de webs dels propis aficionats que funcionen amb bona salut i qualitat algunes d'elles, es a dir, ni ha de ser un substitutiu de eixes webs, tal volta sí un centre d'informació que dirigixca a elles.

Així que s'ha de buscar la raó, per la qual un aficionat puga tindre l'associació com a una ferramenta atractiva per cobrir buïts.

Així pense que si es fera una web, no ha de ser per a tindre un "foro" més, jo tal volta la veig més com una guia de webs d'aficionats alhora que una RAM o una "sala de lectura" per dir-ho d'alguna manera,

Així ho veig com un eix de representació, d'activitats i de proposta d'activitats i d'informació meteorológica general propia o enllaçada amb els corresponents permisos dels autors.

La fusta per a fer alguna cosa així la tenim, tal volta el fet de donar d'alta l'associació i anar pensant en una sencilla pàgina web seria l'espenta necessaria per a que començarem a moure'ns.

Es cert que alguns tenim un xicotet problema amb eixa restricció de la durara del dia a només 24h pero un xicotet treball de suficients es pot anar tirant endavant.

Navegació

[0] Índex de Missatges

[*] Pàgina Anterior

Go to full version