General > Meteorologia i clima / Meteorología y clima

Dades meterològiques de la serra d'Aitana

(1/1)

cavigar:
Bon dia!

Estic buscant dades meteorològiques, de precipitació anual i mensual, temperatures mitjanes... de la serra d'Aitana.
Aquestes dades són per a realitzar una unitat didàctica i posterior eixida al camp amb els meus alumnes de 1r d'ESO. Amb elles el que es preten és elaborar un climograma o pel contrari si hi ha climogrames elaborats, poder-los interpretar.

On podria obtindre aquestes dades??

Gràcies de bestreta.

CAROL

soussa:
Prueba aquí: http://saih.chj.es/chj/saih/glayer?t=t

Navegació

[0] Índex de Missatges

Go to full version