General > Meteorologia i clima / Meteorología y clima

Capten mes CO2 els arbres joves o els vells?

(1/1)

Vaqueret:
Estic cansat de sentir que mentres que els arbres joves capten CO2, els boscos vells mes be són fonts de CO2. Obviament, una mes de les històries truculentes que conten en alguns fòrums de tots coneguts.

Per fi s'ha fet un estudi serios sobre el tema que fa poc ha estat publicat a Nature:

Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size

Navegació

[0] Índex de Missatges

Go to full version