General > Meteorologia i clima / Meteorología y clima

AEMET actualitza els valors climatològics normals

(1/1)

sergisellop:
Ja tocava.

Per fi, la sèrie l'han actualitzada al periode 1981-2010
Com sempre, ací estan http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?k=val

Navegació

[0] Índex de Missatges

Go to full version