Pendent considerada: -0.473°C/100 m

Aquest mapa representa la diferència entre la temperatura mesurada per l'estació i la corresponent per a la seua altitud