Pendent considerada: -0.091°C/100 m

Aquest mapa està obtingut a partir d'un càlcul teòric. En cap cas representa la isoZERO real i menys encara la cota de neu